Loading...

Journal of Information Resources Management

2024, No. 1 Date of publication:26 January 2024
  
Ma Feicheng Xiong Siyue Sun Yujiao Wang Wenhui
2024, 14 (1): 4-12. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.004
Abstract ( 429 ) PDF(1559KB) ( 330 )
Luo Wei Tian Changhai Mao Bin Wu Shuyi Liu Pengnian
2024, 14 (1): 22-28. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.022
Abstract ( 126 ) PDF(6765KB) ( 128 )
Li Xinyue Song Shijie Han Wenting Zhao Yuxiang Zhu Qinghua
2024, 14 (1): 44-54. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.044
Abstract ( 128 ) PDF(1221KB) ( 125 )
Fu Zhenkang Liu Bingxiang Yan Chungen Zhou Ziyu Gong Xiuyan
2024, 14 (1): 68-83,97. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.068
Abstract ( 59 ) PDF(13529KB) ( 35 )
Wang Di Hu Jiangfeng Zhang Rui Zhou Lihong
2024, 14 (1): 98-107,封3. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.098
Abstract ( 58 ) PDF(2101KB) ( 62 )
Yang Wenxia Deng Sanhong Hu Haotian Kong Jia Yan Xiaohui
2024, 14 (1): 131-145. doi: 10.13365/j.jirm.2024.01.131
Abstract ( 56 ) PDF(6766KB) ( 34 )