Loading...

Journal of Information Resources Management

2012, No. 4 Date of publication:26 December 2012
  
Zuo Meiyun Wen Xiaowei Hua Xiaoqing
2012, 2 (4): 4-15.
Abstract ( 2525 ) PDF(3171KB) ( 1343 )
Li Guoqiu Li Qi
2012, 2 (4): 16-26,33.
Abstract ( 2374 ) PDF(3397KB) ( 1223 )
Fang Qing Zeng Yuanxiang
2012, 2 (4): 27-33.
Abstract ( 1737 ) PDF(3234KB) ( 1059 )
Fang Qing Xu Jie
2012, 2 (4): 34-40.
Abstract ( 1890 ) PDF(3105KB) ( 1228 )
Qiao Lvyin Zhang Min
2012, 2 (4): 41-46.
Abstract ( 2001 ) PDF(2858KB) ( 1932 )
Mao Lingxiang Zhu Guang Mu Xiangyang
2012, 2 (4): 57-62.
Abstract ( 2143 ) PDF(4123KB) ( 1040 )
Wang Xincai Yuan Xiaoling
2012, 2 (4): 63-68,95.
Abstract ( 1962 ) PDF(3418KB) ( 1067 )
Liu Huancheng Liu Xiaolong
2012, 2 (4): 76-81.
Abstract ( 1855 ) PDF(3141KB) ( 780 )
Deng Shengli Ling Fei
2012, 2 (4): 88-95.
Abstract ( 1627 ) PDF(3956KB) ( 1093 )