Analysis on China’s WeChat Account of Official Media on Public Health Emergencies
Zhao Rongying Chang Ruru Xiao Ruiqi Cui Ying Liu Yuan Liu Yiyuan Xu Ziyi
Journal of Information Resources Management . 2021, (2): 39 -51 .  DOI: 10.13365/j.jirm.2021.02.039