Selection of Users’ Behaviors Towards Different Topics in Micro-blog During the Major Emergency
Zhang Zhaoyang Wang Junling Huang Jiani Shen Jiayu Wang Yiyang Zhao Rongying
Journal of Information Resources Management . 2021, (2): 28 -38 .  DOI: 10.13365/j.jirm.2021.02.028